آمادگی برای دفاع از پایان نامه

سخنرانی مؤثر بهترین استفاده را از ارتباط بین ارائه دهنده و مخاطب می‌کند. چنین سخنرانی نیازهای مخاطبین را به طور کامل مورد توجه قرار می‌دهد به این منظور که بتواند علایق آنها را درک کنند، درکشان را توسعه دهد، به آنها اعتماد به نفس القا دهد و باعث شود اهداف سخنران تحقق یابد. برنامه ریزی […]

راهنمای عملی آموزش انجام پایان نامه

شاید برای بیشتر دانشجویان،‌ انجام پایان نامه یکی از مبهم ترین مسائلی باشد که با آن روبرو می‌شوند. در این پست سعی شده است با آموزش انجام پایان نامه به صورت ساده بخشی از این ابهامات برطرف بشه. انتخاب موضوع برای پایان نامه مرحله نخست در انجام پایان نامه اینه که یه موضوع مناسب برای […]