راهنمای انجام پروپوزال به صورت عملی

بررسی با استفاده از روش‌شناسی علمی (کمی، کیفی، تجربی، مشاهده و غیره) برای حل یک مسئله جدی (و نه یک مسئله عادی) به‌عنوان پژوهش دانشگاهی تعریف می‌شود که منجر به تولید دانش جدید ثانویه می‌گردد. پژوهش باید هر چه بیشتر به‌عنوان یک درخواست واقعی درباره یک مسئله توصیف شود. ازاین‌رو انجام پژوهش به سؤالات پاسخ […]

متغیرهای تحقیق

در طول تاریخ بشر، انسان همیشه با پژوهش سروکار داشته است. آنچه بیش از همه‌چیز اهمیت پیدا می‌کند آن است که تحقیقی می‌تواند گره‌گشا باشد که بر اساس اصول و موازین صحیح علمی صورت پذیرد. موسسه یارآموز مفتخر به ارائه مجموعه خدمات مشاوره و آموزش انجام مطالعات نظری و فنی طرح‌های تحقیقاتی و داده‌پردازی طرح‌های […]