فرصت‌های شغلی در یارآموز

لطفا فرم زیر را با دقت و حوصله تکمیل نمایید

در یارآموز مرام نامه‌ای در جریان است که به واسطۀ آن در محیط‌ کاری یکدیگر را ”بامرام” خطاب می‌کنیم. اگر تمایل به همکاری یارآموز را دارید بدانید که این مرام‌نامه برای ما مهمتر از مهارت‌ها و افتخارات شماست و اگر با ما دست می‌دهید باید:

 • قبل از ۹ صبح وارد شوید، اگر سود‌دهی – برای خودتان یا شرکت نداشتید – ساعت ۱۸ به آغوش خانواده برگردید.
 • قبل از کسب درآمد، عاشق کارتان باشید و با آن زندگی کنید. قبل از کار زندگی در جریان است.
 • مسئولیت انجام لیست وظایفتان را بپذیرید و در مقایسه با خودتان به بهترین نحو ممکن آن‌ها را انجام دهید.
 • اجتماعی باشید، به فکر منافع تیم باشید نه منافع شخصی. در نهایت منفعت تیم، بیشتر به نفع شماست.
 • قدرت ایجاد داشته باشید ولی دوباره کاری نکنید.
 • در یک حوزۀ خاص حرفه‌ای باشید و در سایر حوزه‌ها آگاه.
 • پیشنهادهای کاربردی بدهید و از فرصت‌ها استفاده کنید.
 • زکات علم‌تان را به موقع بپردازید!
 • بپذیرید که کیفیت پروژه با تیمی متخصص، بیشتر از کیفیت پروژه با فردی متخصص است.
 • خوش قول و در زمان‌سنجی دقیق باشید.
 • خودتان را با سطح توانمندی‌های خودتان مقایسه کنید، نه با دیگران.
 • توانمندی‌هایتان را برای رسیدن خدمت به مردم و ایجاد آثاری ماندگار به کار بگیرید.
 • در پی کسب ثروت، شهرت، پیشرفت، دانایی و توانایی باشید ولی طمع‌کار نباشید.
 • از ثروت، شهرت، پیشرفت، دانایی و توانایتان استفاده کنید و در لحظه لذت ببرید.
 • قدر توانتان تلاش کنید و مطمئن باشید که روزی را خدا می دهد.