شبکه عصبی و متلب

شبکه های عصبی مصنوعی به علت توانایی های آنها در کاربرد های مختلف محبوبیت فراوانی میان دانشجویان ارشد و دکتری کسب کرده است. در این دوره با شبکه های عصبی مصنوعی و نحوه استفاده و پیاده سازی آنها در نرم افزار متلب آشنا خواهید شد.

۴۸۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب که در دوره مطرح خواهد شد را در ادامه مشاهده می نمایید:
 • مقدمه، اهداف و اهمیت مسئله
 • مروری بر شبکه های عصبی (پرسپترون چند لایه)
 • دلیل استفاده و خاستگاه شبکه های عصبی
 • ساختار شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و یادگیری
 • مروری بر پیش بینی سریهای زمانی توسط شبکه عصبی
 • پیاده سازی شبکه عصبی برای پیش بینی سری زمانی
  • آماده سازی دیتاها برای اهداف پیش بینی
  • نرمایزه کردن داده ها
  • جداسازی دیتاهای آموزش و تست
  • تعیین ساختار شبکه
  • آموزش شبکه
  • بررسی و آنالیز نتایج شبیه سازی
 • مروری بر طبقه بندی و بازشناسی الگو توسط شبکه عصبی
 • پیاده سازی شبکه عصبی برای بر طبقه بندی و بازشناسی الگو
  • آماده سازه دیتاها برای اهداف پیش بینی
  • نرمایزه کردن داده ها
  • جداسازی دیتاهای آموزش و تست
  • تعیین ساختار شبکه
  • آموزش شبکه
  • بررسی و آنالیز نتایج

اطلاعات بیشتر

طول دوره

16 ساعت