Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توئیتر
Share on linkedin
لینکدین
Share on pinterest
پینترست

ساختار مقالات مروری

Untitled-1-4

یک مقاله مروری ترکیبی از خلاصه و توضیح وضعیت کامل و فعلی یک موضوع علمی و در مورد یک مبحث خاص از آن است که در کتاب‌های علمی و مقالات چاپ شده و در ژورنال‌ها یافت می‌شود. دو نوع پیشینه پژوهشی وجود دارد که شما ممکن است در دانشگاه بر مبنای آنها متنی را نگارش کنید: یکی از آنها موردی است که در آن از دانشجویان خواسته می‌شود تا به عنوان یک تکلیف انفرادی درباره یک موضوع، اغلب به عنوان بخشی از روند آموزشی آنها در فرایندهای تحقیقاتی زمینه تحصیلی خود، متنی را بنویسند، و دیگری متنی است که به عنوان بخشی از پایان نامه نگارش می‌شود. تمرکز و جنبه فکری پیشینه پژوهشی شما و نوع فرضیه یا استدلال منطقی که شما انجام می‌دهید، توسط نوع پیشینه‌ای که شما در حال نگارش هستید تعیین می‌شود. یکی از راه‌های درک تفاوت بین این دو نوع نگارش، خواندن مقالات پیشینه‌ای انتشار یافته یا فصل‌های نخستین پایان نامه‌ها و رساله‌های دکتری در حوزه تحقیقاتی خودتان است. ساختار استدلال‌های این مقالات را بررسی کرده و به نحوه ارائه مطلب در آنها توجه داشته باشید.

✓ مقالات مروری امکان دسترسی آسان به تحقیقات انجام گرفته درباره یک موضوع خاص را با انتخاب مقالات با کیفیت بالا و یا مطالعاتی که مرتبط به موضوع، با معنی، مهم و معتبر هستند، فراهم می‌کند و خلاصه آنها را در یک گزارش کامل ارائه می‌دهد.

✓ مقالات مروری می‌توانند نقطه شروع بسیار مناسبی برای محققانی که در یک حوزه جدید شروع به تحقیق می‌کنند، باشند و آنها را به خلاصه سازی، ارزیابی و مقایسه مقالاتشان با تحقیقات اصلی صورت گرفته در آن حوزه خاص، وادارند.

✓ مقالات مروری تضمین می‌کنند که محققانی که در حال پژوهش هستند، کاری که قبلاً صورت گرفته است را کپی برداری نکنند.

✓ مقالات مروری سرنخ‌هایی را در مورد آینده ممکن تحقیقات حاضر و یا حوزه‌هایی که بایستی بر روی آنها تمرکز داشته باشیم را به دست می‌دهند.

✓ مقالات مروری یافته‌های کلیدی را برجسته سازی می‌کنند.

✓ مقالات مروری تناقض‌ها، شکاف‌ها و تضادها را در متون مشخص می‌کنند.

✓ مقالات مروری یک تجزیه و تحلیل سودمند را از روش‌ها و رویکردهای دیگر محققان فراهم می‌کنند.

محتوای مقالات مروری

✓ مقدمه: مقدمه یک مقاله مروری ، تمرکز موضوعی متن را توضیح داده و اهمیت موضوع مورد بحث را تعیین می‌کند. این مقاله نوع کار انجام گرفته بر روی موضوع را مورد بحث قرار داده و هر گونه اختلاف در زمینه مطالعاتی یا هر تحقیق اخیری که سوالاتی را در مورد پیش فرض‌های قبلی مطرح کرده است، مشخص می‌کند. این کار ممکن است سابقه یا تاریخچه موضوع را فراهم کند. این رویکرد با رسیدن به یک هدف یا عنوان کردن یک شرح موضوعی، به کار خود پایان می‌دهد. در یک پیشینه پژوهشی مستقل، این شرح موضوعی به خلاصه سازی و ارزیابی آخرین اطلاعات به روز در این زمینه تحقیقی می‌پردازد. در یک پیشینه پژوهشی، که زمینه سازی یا مقدمه‌ای برای یک پایان نامه یا گزارش تحقیقاتی است، این که چگونه یافته‌های موجود، به اهداف تحقیقاتی مورد نظر نویسنده منجر می‌شوند را تبیین می‌کند.

✓ بدنه اصلی: بدنه اصلی اغلب توسط سرفصل‌ها / زیر فصل ها تقسیم بندی می‌شود؛ بدنه، وضعیت فعلی دانش‌های موجود در این زمینه را خلاصه سازی کرده و ارزیابی می‌کند. این بخش موضوعات یا مباحث اصلی، مهم‌ترین روشها و هرگونه یافته مربوط به آن را، علیرغم اینکه محققان در مورد آن اتفاق نظر داشته یا نداشته باشند، ذکر می‌کند. اگر این پیشینه مقدمه‌ای بر پایان نامه یا پروژه تحقیقاتی شما باشد، هدف آن ایجاد استدلالی است که تحقیقات پیشنهادی شما را توجیه کند. بنابراین، تنها در مورد تحقیقاتی که مستقیماً به پروژه خود شما منجر شود، بحث خواهد کرد.

✓ نتیجه گیری: نتیجه گیری، تمام شواهد ارائه شده را خلاصه سازی کرده و اهمیت آن‌ها را نشان می‌دهد. اگر این پیشینه، مقدمه‌ای بر تحقیقات خود شما باشد، شکاف‌ها را مشخص کرده و چگونگی منجر شدن تحقیقات قبلی به پروژه تحقیقاتی و روش انتخاب شده توسط شما را عنوان خواهد کرد. اگر این پیشینه یک تحقیق مستقل درباره یک موضوع باشد، بایستی هر گونه کاربرد عملی تحقیقات فعلی و همچنین مفاهیم و احتمالات ممکن برای تحقیقات آینده را نیز نشان دهد.