۹ گام برای نگارش سمینار کارشناسی ارشد

سمینار یک درس ۲ واحدی است که دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد باید یک یا دو ترم قبل از شروع به انجام پایان نامه آن را اخذ کند. هدف از انجام سمینار آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد با اصول اولیه روش انجام پایان نامه و تحقیق و نحوۀ استفاده از منابع اطلاع رسانی و شیوۀ ارائه […]

ساختار مقالات مروری

یک مقاله مروری ترکیبی از خلاصه و توضیح وضعیت کامل و فعلی یک موضوع علمی و در مورد یک مبحث خاص از آن است که در کتاب‌های علمی و مقالات چاپ شده و در ژورنال‌ها یافت می‌شود. دو نوع پیشینه پژوهشی وجود دارد که شما ممکن است در دانشگاه بر مبنای آنها متنی را نگارش […]